Start Page Сочинение на тему вобраз лабановича


Сочинение на тему вобраз лабановича


Ужо на першых старонках трылогii чытаем пра спрэчку Лабановiча з хатовiцкiм папом Кiрылам аб тым, як трэба глядзець на мужыка. Жанрава-стылёвыя і ідэйна-тэматычныя адметнасці твораў Якуба Коласа 20—30 гадоў. У адрознен-не ад іншых хто прыпісвае сябе да інтэлігенцыі Лабановіч свайго паходжання не саромеецца а наадварот ганарыцца ім. Выслухаўшы адказ на гэтае самае пытанне свайго сябра Турсевіча што чалавек жыве дзеля дабра дзеля таго каб служыць праўдзе каб быць карысным іншым людзям Лабановіч пя-рэчыць: — Чалавек жыве для таго — з сумам кажа ён — каб у жыцці вывудзіць як можна болей карыснага для сябе. На пакручастых пуцявінах перабудовы жыцця аповесць "Дрыгва". Ен - паэт, са сваiм светаадчуваннем, сваей мовай, замiлаваным стауленнем да прыроды. Лабановiч гатовы на самаахвярнасць дзеля агульнай справы. Лабановiч пачынае усведамляць, як трэба змагацца з царызмам. Скачать лекцию по русскому языку Сочинения по литературе: Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча трылогія Якуба Коласа На ростанях Падзеі, апісаныя ў трылогіі На ростанях, далёкія ад нашых дзён, але блізкай, актуальнай сёння з'яўляецца мара Лабановіча аб добраўпарадкаванні зямлі, аб гаспадарскім яе выкарыстанні. Быу ен цяжкi, але быу ен слауны. Якуб Колас Вобраз Лабаноiча у трылогii Я. У сваёй цёмнасцi, забiтасцi i адсталасцi народ не вiнаваты. Духоуны свет, маральная высакародносць героя. Жаночы вобраз у беларускай літаратуры мае адносна невялікую гісторыю. Але, нягледзячы на сваю любоў да Лабановіча, Ядвіся хоча пакінуць вёску, каб вырвацца ад прыгнёту і насілля: у доме бацькоў яна адчувае сябе, як птушка ў клетцы. Прырода — найцікавейшая кніга, якая разгорнута прад вачыма кож-нага з нас... Ужо з дзіцячых гадоў жыццё не песціла яе. Новым крокам на шляху станаўлення беларускай прозы стала трылогія Я. Спицы комплект 5 шт. I таму Лабановiч горача бярэцца за пашырэнне асветы не толькi сярод дзяцей, але i дарослых. Всё для школьника, учителя, абитуриента, родителя. Ен складае вершы, вядзе дзеннiк. Отец писателя работал в лесничестве польского магната князя Радзивилла. Адказ на гэта пытанне толькi адзiн: для таго каб чалавек здабыу шчасце. Ёсць важныя дзве часціны, з якіх складаецца жыццё і яго глыбокі сэнс і хараство — чалавек і прырода... Аўтар з вялікай замілаванасцю паставіўся да сваей гераіні. Лабановiч быу мужным i непахiсным у час суровых выпрабаванняу, з якiх ён выйшау з адзiнай думкай: "Чалавек павiнен жыць для дабра, ён павiнен быць карысным людзям".


Ен жыве актыным жыццем, робiць усе, што можа, на што ен здольны, каб яно паляпшала, рабiлася вартым чалавека, прыносiла яму радась.


У сваёй цёмнасцi, забiтасцi i адсталасцi народ не вiнаваты. Якуб Колас - адзін з класікаў і заснавальнікаў беларускай літаратуры, народны паэт Беларускай ССР. Напрыклад, я лічу, што вінаваты тыя абставіны жыцця ў Беларусі, пры якіх не было месца асабістаму шчасцю. Казалось бы совсем простой вопрос. Ен складае вершы, вядзе дзеннiк. Лабановіч — сялянскі сын, які толькі-толькі скончыў настаўніцкую семінарыю. Лабановiч — настаунiк, i праца у школе спачатку робiцца амаль галоуным яго клопатам. Адказ на гэта пытанне толькi адзiн: для таго каб чалавек здабыу шчасце. Бандароўна — галоўны герой твора. Мы знаемiмся з iм, калi ен размауляе са школьнай старожкай, i развiтваемся, калi ен выходзiць на волю з турмы.

You may look:
-> конспект урока пищеварение в ротовой полости 8 кл
Цяжкай была доля народнага настаунiка у дарэвал.
-> внесение изменений в егрюл форма бланка
Сочинение по литературе: Вобраз Лабаноiча у трылогii Я.
-> конспект урока на тему квадратные уравнения
AlignjustifyКуинджи своеобразный и интересный художник пришедший в живопись не только со своей темой но и оригинальной техникой Его картины буквально излучают внутренний свет наполнены воздухом и пространством.
-> драйвер видеокарты g210m
Часамi ён памыляуся, але нiколi не iшоу на кампрамiс са сваiм сумленнем.
-> посмотреть ответы на билеты охранника 6 разряд
Лабановiч — чалавек вялiкага iнтэлекту, здольны радавацца i хвалявацца, адчуваць хараство роднай прыроды.
->SitemapСочинение на тему вобраз лабановича:

Rating: 90 / 100

Overall: 73 Rates