Start Page Сочинение по василь быкау знак бяды


Сочинение по василь быкау знак бяды


Гэта жанчына таксама складанага лесу, якой выпала нялёгкае жыццё. Некалі яны выдавалі сябе за людзей, прыхільнікаў новага, а ў іншых абставінах, калі ўбачылі сілу ў другіх, у фашыстаў, — падключыліся да іх сістэмы і служаць ёй гэтак жа спраўна, як і Гуж... Пятрок аддаў Недасеку дзве бутэлькі самагону. Жанчына шкадавала, што там, у раўку, яе ніхто не бачыў з бомбай, «задарма прападзе яе клопат і спрахне без толку сіла, на якую яна спадзявалася». З таго, што меў пан Яхімоўскі, ім выдзелілі дзве дзесяціны зямлі, карову і маладую кабылку. Гутарка ідзе пра асобу А. Цікавая аповесць «Знак бяды» і тым, што тут Быкаў, зноў жа ўпершыню ў сваёй творчасці, звяртаецца да канкрэтнай гістарычнай асобы, што не толькі істотна пашырае падзейны разварот твора, але і павялічвае яго ўнутраную маштабнасць, маштабнасць праўды, гуманістычнай думкі. А калі вазіў сена, яго брычка падвярнулася. «Яны абодва з вінтоўкамі, улада іх над людзьмі вялікая, яны ўсё могуць. А як быць зімой? «Ён знік, прапаў з гэтага свету, як і для яго прапалі гэты хутар, роў, Сцепаніда, іхнія дзеці Фенька і Федзя — прапаў цэлы свет». Праз нейкі час не вытрымала і пала набытая ад старой гаспадаркі кабылка. Адных яны лічылі сваімі заступнікамі, а другіх, наадварот, баяліся, рабілі ўсё магчымае, каб задобрыць. Два месяцы ён адбыў у бальніцы. Але па дарозе з хутара яе перастрэў сын раскулачанага Гужа, забраў грошы, хлеб і загадаў вяртацца дамоў, сядзець ціха. Але збіўшы старога, звязаўшы рукі, яго на вяроўцы павалаклі ў мястэчка — сам ісці з хутара Пятрок наадрэз адмовіўся. Сцепаніду гэта страшэнна ўзрушыла і абурыла, яна пачала крычаць на ўпаўнаважаных: «А справядлівасць не трэба? Пачалі распытвацца пра жыццё, пра парадкі ў калгасе. Вайсковец, які выходзіў апошнім з хаты, крадком азірнуўся і ціха сказаў: «Таварыш Чарвякоў». На раніцу прыбегла Ладымірава Анютка і зайшлася ад плачу. Каля камендатуры Сцепаніда ўгледзела настаўніка Свянткоўскага, які быў у немцаў перакладчыкам. Гэты цяжар цягне яе ўніз. Пазней ён убачыў пацука, які хаваўся ад яго. Але крыж мала прастаяў. Быкава "Знак бяды" Знаки бяды у аповесци В.


«Яны абодва з вінтоўкамі, улада іх над людзьмі вялікая, яны ўсё могуць.


Стралялі ноччу ва ўпаўнаважанага. Круціліся думкі, за што ўзялі Петрака, чым ён не дагадзіў. Невялічкае, танклявае цела падлетка ў загорнутай на грудзях кашульцы ляжала пад тынам ля лаўкі». Раздзелы пра даваеннае жыццё ў «Знаку бяды» маюць прынцыповую важнасць з розных пунктаў гледжання, у тым ліку і для ўмацавання тэндэнцый глыбіннай праўдзівасці ў асэнсаванні народнага подзвігу не толькі ў гады вайны з гэтым у Быкава мы ўжо даўно звыкліся , але і ў нялёгкія даваенныя часы, калі Сцепанідам і Петракам трэба было многае вынесці на сваіх плячах». Гуж запатрабаваў пачастунку, але гарэлкі ў Багацькаў не было і ён дастаў сваю бутэльку. Афіцэр загадаў Петраку зрабіць «клазет» і вечарам пахваліў яго за работу. Не назавеш добрым і лёгкім жыццё Сцепаніды і Петрака Багацькаў на хутары Яхімоўшчына. Ён быў камандзірам і мог дапамагчы з бомбай. Сцепаніда купіла бомбу за парсючка. Фельдфебель загадаў даіць Бабоўку памочніку кухара. Раскулачыўшы, выслаўшы нявесту, ён застрэліўся ў сваёй хаце, на вачах трохгадовага браціка Янкі. Але крыж мала прастаяў.

Some more links:
-> урок презентация основа и окончание
Былі ў Петрака ў жыцці дзве сустрэчы...
-> драйверы для принтера epson stylus cx4300 виндовс 7
Праз нейкі момант фельдфебель паклікаў Петрака.
-> сочинение русский фольклор
У сярэднія вякі іх нават спальвалі на вогнішчах.
-> как обновить драйвера если винда не лицензионная
Аўтар сцвярджае, што свае "чужыя" больш страшныя за адкрытага ворага, яны здольны служыць любому злу, якое знаходзіцца пры ўладзе.
-> егэ ответы по математики
Жанчына шкадавала, што там, у раўку, яе ніхто не бачыў з бомбай, «задарма прападзе яе клопат і спрахне без толку сіла, на якую яна спадзявалася».
->SitemapСочинение по василь быкау знак бяды:

Rating: 87 / 100

Overall: 93 Rates